Tại ASKA SERVICES, dịch vụ chính của chúng tôi là phổ biến và hướng dẫn “Cách ứng xử và dịch vụ dựa trên sự quan tâm và chu đáo sau khi đứng ở vị trí của khách hàng”.

Để xem tin tức và thông tin hội thảo, vui lòng nhấp vào đây.

Danh sách dịch vụ

Xin chào, tôi là Askachan!  Vui lòng bấm vào đây để xem các dịch vụ của chúng tôi.  Dịch vụ của chúng tôi có cả tiếng Nhật và tiếng Việt.

Thông điệp từ người sáng lập

Ở Việt Nam, toàn cầu hóa đang diễn ra hàng ngày, đời sống và kinh doanh ngày càng trở nên đa dạng, và thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Vì vậy, để tạo sự khác biệt cho chính mình “cách ứng xử” và “dịch vụ” nên trở thành thế mạnh của chúng ta.

Tuy nhiên, chúng tôi nghe nói rằng cho đến nay, những từ ngữ và khái niệm hoàn toàn phù hợp với “cách ứng xử” và “dịch vụ” này vẫn chưa được biết đến nhiều ở Việt Nam.

Chúng tôi nghĩ rằng nếu “cách ứng xử và dịch vụ dựa theo vị trí của khách hàng” có thể bén rễ trên mảnh đất của những con người ôn hòa, luôn nghĩ tới gia đình, thân thiện và tử tế thì môi trường dịch vụ tại Việt Nam sẽ trở nên thoải mái và hấp dẫn hơn nữa.

Hiện nay, lượng khách du lịch từ nước ngoài đang tăng lên nhanh chóng, và dường như việc lan tỏa các dịch vụ tiêu chuẩn quốc tế sẽ trở nên cấp thiết.

Vì vậy, chúng tôi, ASKA SERVICES, bắt đầu hoạt động kinh doanh vào năm 2021 với sứ mệnh “Cải thiện cuộc sống của mọi người và giúp cho xã hội phong phú hơn bằng văn hóa ứng xử tốt”.

Dịch vụ chính của chúng tôi là phổ biến và hướng dẫn “Cách ứng xử và dịch vụ dựa trên sự quan tâm và chu đáo sau khi đứng ở vị trí của khách hàng”.

Ngoài việc hướng dẫn nghiệp vụ trong ngành dịch vụ, chúng tôi cũng cung cấp các dịch vụ khác như đào tạo nhân viên công ty về các quy tắc ứng xử trong kinh doanh, và mở các lớp đào tạo về các cách ứng xử khác nhau như trên bàn ăn hay ở những nơi công cộng.

Bằng cách “Tạo ra giá trị cho văn hóa ứng xử và chất lượng dịch vụ phù hợp với đất nước và con người Việt Nam”, chúng tôi muốn giúp cho cuộc sống của con người và xã hội Việt Nam, vốn đang nổi lên trong cộng đồng quốc tế, trở nên tốt hơn nữa và lan tỏa sức hấp dẫn của Việt Nam ra thế giới.