Chuyên gia

Matsuo Eiko
  • Hướng dẫn viên được cấp chứng chỉ bởi Hiệp hội Ứng xử Dịch vụ Nhật Bản NPO

  • Giáo viên Kimono

  • Huấn luyện nghề nghiệp (Coaching)

  • Có kinh nghiệm về Trà đạo Nhật Bản (Sado), Đũa đạo Nhật Bản (Hashido) và từng theo học nấu ăn tại một nhà hàng Nhật Bản nổi tiếng ở thành phố Utsunomiya

  • Từng theo học ngành dịch vụ tại Gion và Ginza, đồng thời quản lý nhà hàng và các doanh nghiệp dịch vụ khác trong 7 năm tại Nhật Bản và 6 năm tại Việt Nam

  • Đào tạo cho nhân viên Việt Nam về lòng hiếu khách của người Nhật và có kỹ năng quản lý nhân viên phục vụ tại Việt Nam

  • Chuyên gia về hướng dẫn dịch vụ – ứng xử từ “Vị trí của khách hàng”

Yoneda Yukiko
  • Có kinh nghiệm 22 năm tại một công ty niêm yết của Nhật Bản và Phụ trách đào tạo nhân viên, đào tạo nguồn nhân lực tại Phòng Nhân sự trong 7 năm

  • Chuyên môn về cấu tạo các chương trình đào tạo nhân viên phù hợp với từng công ty

  • Từng giảng dạy tiếng Nhật cho người Việt Nam tại một trung tâm Xuất khẩu lao động