Đào tạo

ASKA SERVICES lắng nghe các vấn đề hiện tại và yêu cầu từ khách hàng, đồng thời đánh giá toàn diện những người tham gia khóa đào tạo trong công ty về vị trí công việc, thâm niêm, các kỹ năng cần thiết, khả năng ngôn ngữ, v.v. ASKA SERVICES cũng có thể tạo ra một chương trình giảng dạy độc đáo phù hợp với mỗi công ty. Chúng tôi cung cấp các chương trình thiết thực và hữu ích dành cho từ 1 đến tối đa 15 người tham gia, chủ yếu dành cho các cấp quản lý, những người thường xuyên làm việc với người Nhật và những người có nhiều cơ hội phục vụ khách hàng. Chúng tôi cung cấp nhiều chương trình khác nhau để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, từ khóa học một lần đến các gói đào tạo nhiều phần, bao gồm đào tạo nhân viên và tư vấn dịch vụ khách hàng với hợp đồng tư vấn hàng tháng.