Doanh nghiệp Việt Nam

ASKA SERVICES sẽ lắng nghe nhu cầu của quý công ty và thiết kế một chương trình đào tạo riêng phù hợp với từng công ty, chi nhánh hoặc phòng ban. Chúng tôi cũng cung cấp các dịch vụ bằng cả tiếng Nhật và tiếng Việt cho các nhà quản lý và nhân viên tuyến đầu, với cấu trúc phù hợp với vị trí và công việc yêu cầu của họ.

  • Đào tạo quy tắc ứng xử trong kinh doanh

  • Đào tạo nhân viên mới (Cách thức tiến hành, tư duy trong công việc)

  • Kỹ năng tiếp đãi đối với công ty Nhật Bản (quy tắc ứng xử trên bàn ăn, khi chơi golf,v.v…)

  • Hướng dẫn nghiệp vụ cho ngành dịch vụ

  • Hỗ trợ xây dựng quy trình tiến hành công việc (manual)

  • Cung cấp dịch vụ Điều tra viên

  • Hướng dẫn cách ứng phó khiếu nại

  • Khóa học về văn hóa Nhật Bản, cách ứng xử của người Nhật Bản

  • Khóa học về Omotenashi (Dịch vụ tận tâm)