Tổ chức giáo dục

Chúng tôi cung cấp các chương trình giáo dục văn hóa ứng xử dưới hình thức lớp học cho các cơ sở giáo dục khác nhau như trường học và trung tâm ngoại ngữ.

  • Lớp học cho trẻ em về cách ứng xử (nơi công cộng, trên bàn ăn,v.v…)

  • Khóa học cho sinh viên đại học về quy tắc ứng xử trong công việc / kinh doanh

  • Khóa học về quy tắc ứng xử khi tìm việc làm, trả lời phỏng vấn xin việc

  • Khóa học lấy bằng cấp về năng lực ứng xử trong kinh doanh