Ứng xử và Dịch vụ

Suy nghĩ của ASKA SERVICES “Ứng xử” và “Dịch vụ”

Ứng Xử

Đứng ở vị trí của người khác

Hành động để không làm cho những người xung quanh khó chịu

Thể hiện sự tôn trọng đối với mọi người bằng hành động hoặc hình thức

Dịch vụ

Đứng ở vị trí của khách hàng

Tận tâm với khách hàng

Có ích với khách hàng

Tiếp đãi khách hàng

ASKA SERVICES nghĩ rằng “Ứng xử” và “Dịch vụ” là

Coi trọng “sức tưởng tượng” việc đứng ở vị trí của người khác sau đó suy nghĩ và hành động 

Chúng tôi tin rằng ứng xử và dịch vụ dựa trên lòng nhân ái, và có những hình thức khác nhau tùy thuộc vào từng người và hoàn cảnh.